Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Kontaktujte našeho specialistu

Ing. Marie Jeřábková

jerabkova@regroup.cz
+420 595 131 047

Jistota pro Vaše podnikání

Způsobily jste v rámci svého podnikání nechtěně škodu někomu jinému? Poškodily jste například kancelářský prostor, ve kterém jste v nájmu nebo jste způsobily větší finanční škodu? Pokud máte pojištěnu odpovědnost v rámci svého rozsahu podnikání, můžete být klidní. V Re Groupu se postaráme o to, aby toto pojištění bylo vždy optimálně nastaveno právě na odvětví, ve kterém podnikáte. 

Jaká rizika lze v rámci pojištění odpovědnosti podnikatelů pojistit?

 • náhrada věcné škody a škody na zdraví
 • náhrada nákladů na právní řízení
 • náhrada finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody na zdraví
 • náhrady škody spojené s vlastnictvím, držbou nebo pronájmem nemovitosti
 • náhrada regresních nákladů zdravotních pojišťoven
 • náhrada škody v souvislosti výrobou vadného výrobku
 • náhrada škody na věcech cizích a převzatých 
 • náhrada ekologických škod

PROČ SI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI U NÁS?

 • Bude se vám věnovat zkušený makléř, který správně vyhodnotí veškerá rizika
 • Oslovíme více pojistitelů, sami si vyberete z konkurenčních nabídek
 • Tvrdým jednáním s pojišťovnami minimalizujeme Vaše náklady spojené s pojištěním
 • Ochráníme Vaše zájmy v případě nekorektní likvidace

Máte zájem o tento produkt?

Kontaktujte svého makléře
ještě dnes:

Dále by Vás mohlo zajímat