Pojištění odpovědnosti D&O

Kontaktujte našeho specialistu

Ing. Marie Jeřábková

jerabkova@regroup.cz
+420 595 131 047

jistota pro členy statutárních orgánu a manažery

Dopřejte si klid a rozvahu při zásadních rozhodnutích! Pojištění odpovědnosti D&O (Directors and Officials – Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů) ochrání Vás i Vaši společnost před negativními dopady špatných manažerských rozhodnutí.

Koho pojištění D&O chrání?

  • Pojištěné osoby: členy představenstva, dozorčí rady, jednatele, prokuristy či jiné členy managementu. Tyto osoby odpovídají za škodu v souvislosti s výkonem své funkce celým svým majetkem
  • Společnost samotnou tím, že výrazně vzrostou šance na vymáhání škody po konkrétním manažerovi
  • Zájmy akcionářů, společníků, věřitelů (viz výše)

Princip ochrany

Pojištění D&O je standardně uzavíráno na principu „claims made“. K nahlášení pojistné události musí dojít během pojistné doby, jako podklad pro plnění je zpravidla požadováno soudní rozhodnutí o náhradě škody.

Územní rozsah

Pojištění je možné sjednat s územním rozsahem Česká Republika, Evropa i Svět bez USA a Kanady. V případě zájmu dokážeme zajistit rozšíření územní platnosti o USA a Kanadu.

Proč si sjednat toto pojištění u nás?

  • Bude se Vám věnovat zkušený makléř firemního obchodu
  • Dokážeme pro Vás vyjednat nadstandardní podmínky: neomezenou retroaktivitu (v tomto případě nezáleží na tom, kdy nastala pojistná událost), připojištění dceřiných společnosti, rozšíření definice pojištěných osob
  • Zajistíme pro Vás kompletní výběrové řízení, sami si vyberete z předložených nabídek

Máte zájem o tento produkt?

Kontaktujte svého makléře
ještě dnes:

Dále by Vás mohlo zajímat